تست های سریع تشخیصی حنان طب پارس به روش ایمونوکروماتوگرافی برای شناسایی گنادوتروپین جفتی انسانی (hCG) و همچنین تشخیص زمان تخمک گذاری(LH)استفاده می شود.تست ها در در مدل های متفاوت نواری ، کاست و خودکاری برای استفاده خانگی موجود است از ویژگی بارز این تست ها دقت ، سرعت ، ساده و قابل اعتماد بودن است.

مشخصات محصول

برندهای ما

تست های تشخیص بارداری

Fertility diagnostic tests

تست بارداری hCG یک تست ایمنی خودآزمایی است که برای تعیین سریع، بصری و کیفی گنادوتروپین جفتی انسانی (hCG) در نمونه ادرار برای کمک به تشخیص زودهنگام بارداری ساخته شده است.

نحوه انجام تست (Strip) :

۱-تست را در دمای اتاق نگهداری کنید. بهترین دما ، دمای بین ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتی گراد است.
۲-نوار تست را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید
.۳-نوار تست را از سمتی که انتهای پیکان به سمت ادرار باشد به مدت حداقل ۵ ثانیه در ادرار فرو نمایید .
۴-نوار را بالاتر از خط MAX فرو ننمایید.

 

 

نحوه انجام تست (Cassette) :

۱-تست را در دمای اتاق نگهداری کنید. بهترین دما ، دمای بین ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتی گراد است.
۲-کاست و قطره چکان را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید .
۳-کاست را روی سطح صاف قرار دهید .
۴–تا زمان ظاهر شدن باندهای صورتی(خطوط تست و کنترل) صبر کنید .

 

 

نحوه انجام تست (Midstream) :

۱-تست را در دمای اتاق نگهداری کنید. بهترین دما ، دمای بین ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتی گراد است.
۲-کاست را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید.
۳-درپوش کاست را بردارید .
۴-کاست را در مسیر خروج ادرار قرار دهید تا درمحل نمونه ادرار تمام سطح دریچه تست را در برگیرد.

 

 

نحوه خوانش تست

مثبت بودن: در صورت مشاهده دو باند تست و کنترل ، تست مثبت تلقی می شود .
نکته: میزان رنگ باند تست (T) کاملا بستگی به میزان غلظت LH دارد اگر شدت رنگ برابر و یا بیشتر از خط کنترل باشد در طی ۴۸-۲۴ ساعت آینده تخمک گذاری انجام می شود و اگر قصد بارداری دارید،بعد از ۲۴ ساعت و قبل از ۴۸ ساعت بهترین زمان برای رابطه جنسی می‌باشد
منفی بودن: مشاهده یک باند در منطقه کنترل نشان دهنده منفی بودن تست است.
نامعتبر: در صورتی که هیچ گونه باندی در منطقه تست و کنترل ایجاد نشود و یا فقط یک باند در منطقه تست دیده شود، نتیجه تست نامعتبر است.

مـحـصــولات

PRODUCTS

نام محصولاختصاری نام محصولنوع نمونهمدلشماره کاتالوگحساسیتتعداد موجود در جعبه
تست بارداری(hCG)UrineStripHF-01-0125mIU/mL1 تست
تست بارداری(hCG)UrineCassetteHF-01-0225mIU/mL1 Tests
تست بارداری(hCG)UrineMidstreamHF-01-0325mIU/mL1 Tests