تست های سریع تشخیصی حنان طب پارس به روش ایمونوکروماتوگرافی برای شناسایی گنادوتروپین جفتی انسانی (hCG) و همچنین تشخیص زمان تخمک گذاری(LH)استفاده می شود.تست ها در در مدل های متفاوت نواری ، کاست و خودکاری برای استفاده خانگی موجود است از ویژگی بارز این تست ها دقت ، سرعت ، ساده و قابل اعتماد بودن است.

مشخصات محصول

برندهای ما

تست های تشخیص تخمک گذاری

ovulation detection tests

تست تخمک گذاری(LH) ​​ برای پیش بینی دقیق تخمک گذاری و اوج باروری در 3-8 دقیقه است. این آزمایش افزایش LH در ادرار را تشخیص می دهد، که نشان می دهد تخمک گذاری احتمالا در 24 تا 48 ساعت آینده رخ می دهد..

نحوه انجام تست (Strip) :

۱-تست را در دمای اتاق نگهداری کنید. بهترین دما ، دمای بین ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتی گراد است.
۲-نوار تست را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید
.۳-نوار تست را از سمتی که انتهای پیکان به سمت ادرار باشد به مدت حداقل ۵ ثانیه در ادرار فرو نمایید .
۴-نوار را بالاتر از خط MAX فرو ننمایید.

 

 

نحوه انجام تست (Cassette) :

۱-تست را در دمای اتاق نگهداری کنید. بهترین دما ، دمای بین ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتی گراد است.
۲-کاست و قطره چکان را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید .
۳-کاست را روی سطح صاف قرار دهید .
۴–تا زمان ظاهر شدن باندهای صورتی(خطوط تست و کنترل) صبر کنید .

 

 

نحوه انجام تست (Midstream) :

۱-تست را در دمای اتاق نگهداری کنید. بهترین دما ، دمای بین ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتی گراد است.
۲-کاست را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید.
۳-درپوش کاست را بردارید .
۴-کاست را در مسیر خروج ادرار قرار دهید تا درمحل نمونه ادرار تمام سطح دریچه تست را در برگیرد.

 

 

نحوه خوانش تست

مثبت بودن: در صورت مشاهده دو باند تست و کنترل ، تست مثبت تلقی می شود .
نکته: میزان رنگ باند تست (T) کاملا بستگی به میزان غلظت LH دارد اگر شدت رنگ برابر و یا بیشتر از خط کنترل باشد در طی ۴۸-۲۴ ساعت آینده تخمک گذاری انجام می شود و اگر قصد بارداری دارید،بعد از ۲۴ ساعت و قبل از ۴۸ ساعت بهترین زمان برای رابطه جنسی می‌باشد
منفی بودن: مشاهده یک باند در منطقه کنترل نشان دهنده منفی بودن تست است.
نامعتبر: در صورتی که هیچ گونه باندی در منطقه تست و کنترل ایجاد نشود و یا فقط یک باند در منطقه تست دیده شود، نتیجه تست

مـحـصــولات

PRODUCTS

نام محصولاختصاری نام محصولنوع نمونهمدلشماره کاتالوگحساسیتتعداد موجود در جعبه
تست تخمک گذاری(LH)UrineStripHF-02-0199/90%5عدد
تست تخمک گذاری(LH)UrineCassetteHF-02-0299/90%1 عدد
تست تخمک گذاری(LH)UrineMidstreamHF-02-0399/90%1 عدد