هدف از تجزیه و تحلیل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) داروی ضد صرع، تایید هویت دارو و ارائه نتایج کمی و همچنین نظارت بر پیشرفت درمان یک بیماری است.

مشخصات محصول

برندهای ما

کپرا (لوتیراستام) HPLC کیت

Keppra (Levetiracetam) HPLC Kit

این روش امکان تعیین سریع و قابل اعتماد سطح لوتیراستام در سرم یا پلاسما را فراهم می کند.

مـحـصــولات

PRODUCTS

نام کالاشماره کاتالوگوش سنجشتعدادزمان انجام تستپارامتر قابل سنجش
کپرا (لوتیراستام) HPLC کیتHD5100
HD51000
HPLC100
1000
10 minلوتیراستام