هدف از تجزیه و تحلیل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) داروی ضد صرع، تایید هویت دارو و ارائه نتایج کمی و همچنین نظارت بر پیشرفت درمان یک بیماری است.

مشخصات محصول

برندهای ما

کیت HBA1C

A1c HPLC Kit

آزمایش A1C که به نام آزمایش هموگلوبین A1C یا HbA1c نیز شناخته می شود، یک آزمایش خون ساده است که میانگین سطح قند خون شما را در 3 ماه گذشته اندازه گیری می کند.

مـحـصــولات

PRODUCTS

نام کالاشماره کاتالوگوش سنجشتعدادزمان انجام تستپارامتر قابل سنجش
A1cHD8100
HD81000
HPLC100
1000
10 minHbA1c