هدف از تجزیه و تحلیل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) داروی ضد صرع، تایید هویت دارو و ارائه نتایج کمی و همچنین نظارت بر پیشرفت درمان یک بیماری است.

مشخصات محصول

برندهای ما

Phenylalanine, Tyrosine and Tryptophan HPLC Kit

Phenylalanine, Tyrosine and Tryptophan HPLC Kit

روش HPLC فنیل آلانین، تیروزین و تریپتوفان ، فنیل آلانین، تیروزین و تریپتوفان را در خون کامل و پلاسما تشخیص می دهد. روش کروماتوگرافی با کارایی بالا Hplc دقت بسیار خوبی برای اندازه گیری آنالیت های ذکر شده دارد

مـحـصــولات

PRODUCTS

نام کالاشماره کاتالوگوش سنجشتعدادزمان انجام تستپارامتر قابل سنجش
Phenylalanine, Tyrosine and Tryptophan HPLC KitHD7100HPLC10010 minPhenylalanine

Tyrosine

Tryptophan
HD710001000