هدف از تجزیه و تحلیل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) داروی ضد صرع، تایید هویت دارو و ارائه نتایج کمی و همچنین نظارت بر پیشرفت درمان یک بیماری است.

مشخصات محصول

برندهای ما

Vitamin C HPLC Kit

Vitamin C HPLC Kit

روش پیشنهادی HPLC یکی از بهترین روش ها را برای تشخیص و اندازه گیری این ویتامین در خون فراهم می کند.

مـحـصــولات

PRODUCTS

نام کالاشماره کاتالوگوش سنجشتعدادزمان انجام تستپارامتر قابل سنجش
Vitamin C HPLC KitHD3100HPLC10010 minVitamin C
HD310001000