تست های تشخیص سریع حضور مواد مخدر در ادرار روشی غیر تهاجمی و مطمئن جهت بررسی سوء مصرف مواد مخدر و یا به منظور بررسی حضور مواد روان گردان و داروهای مورد مصرف در بیماران مغز و اعصاب استفاده میشود. بررسی نتایج تست عموما سه تا پنج دقیقه پس از مواجهه کیت با نمونه ادرار قابل مشاهده است.

مشخصات محصول

برندهای ما

تست های تشخیص مواد مخدر

drug detection tests

تست های تشخیص سریع حضور مواد مخدر در ادرار روشی غیر تهاجمی و مطمئن جهت بررسی سوء مصرف مواد مخدر و یا به منظور بررسی حضور مواد روان گردان و داروهای مورد مصرف در بیماران مغز و اعصاب استفاده میشود. بررسی نتایج تست عموما سه تا پنج دقیقه پس از مواجهه کیت با نمونه ادرار قابل مشاهده است. تست های تشخیص سریع حضور مواد مخدر در ادرار به روش پانل چند پارامتری روشی غیر تهاجمی و مطمئن جهت بررسی سوء مصرف مواد مخدر و یا به منظور بررسی حضور مواد روان گردان و دارو های مورد مصرف در بیماران مغز و اعصاب می‌باشد که می‌تواند به طور همزمان تا چندین پارامتر را مورد بررسی قرار دهد. مصرف این قبیل تست ها میتواند در مراکز مهمی مانند پزشکی قانونی، مراکز طب کار، مراکز ترک اعتیاد، مراکز بهداشت، بیمارستان‌ها (جهت بیماران بستری، کاندید بیهوشی و کاندید بررسی مسمومیت) و آزمایشگاه ها بسیار توصیه می‌گردد. بررسی نتایج تست عموما سه تا پنج دقیقه پس از مواجهه کیت با نمونه ادرار قابل مشاهده است

نحوه انجام تست (استریپ)

۱-نوار تست را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید
۲-نوار تست را از سمتی که انتهای پیکان به سمت ادرار باشد را استفاده کنید و به مدت ۵ ثانیه در نمونه ادرار نگه دارید
۳-نوار تست را بیشتر از خط MAX وارد نکنید.

نحوه انجام تست ( کاست)

۱-کاست را از بسته خارج کنید و بلافاصله استفاده کنید
۲-درپوش کاست را بردارید و به مدت ۵ ثانیه در نمونه ادرار نگه دارید
۳-نوار تست را بیشتر از خط MAX وارد نکنید.

 


 

 

نحوه خوانش تست

منفی: در صورت مشاهده دو باند تست و کنترل نتیجه تست شما منفی است .
مثبت : در صورتیکه شما فقط باند کنترل را ببینید و باند تست دیده نشود نتیجه تست شما مثبت است .
نامعتبر:در صورتیکه باند کنترل دیده نشود و یا باند تست و کنترل بطور همزمان دیده نشود شما باید مجددا تست رو تکرار کنید .

 

مـحـصــولات

PRODUCTS

نام محصولنمایش اختصارینوع نمونهمدلشماره کاتالوگحساسیتتعداد موجود در جعبه
Multi Drug 2 Test Panel….ادرارمولتی پنلHDM-01-02….25 Tests
Multi Drug 3 Test Panel….ادرارمولتی پنلHDM-02-02….25 Tests
Multi Drug 4 Test Panel….ادرارمولتی پنلHDM-03-02….25 Tests
Multi Drug 5 Test Panel….ادرارمولتی پنلHDM-04-02….25 Tests
Multi Drug 6 Test Panel….ادرارمولتی پنلHDM-05-02….25 Tests
Multi Drug 10 Test Panel….ادرارمولتی پنلHDM-09-02….25 Tests
تست تشخیص آمفتامینAMPادراراستریپHD-02-01500ng/mL50 Tests
تست تشخیص باربیتوراتBARادراراستریپHD-08-01300ng/mL50 Tests
تست تشخیص بنزودیازپینBZOادراراستریپHD-09-0110ng/mL50 Tests
تست تشخیص بوپرنورفینBUPادراراستریپHD-07-01300ng/mL50 Tests
تست تشخیص ترامادولTRAادراراستریپHD-06-01100ng/mL50 Tests
تست تشخیص تری سیکلیک آنتی دپرساتTCAادراراستریپHD-12-011000ng/mL50 Tests
تست تشخیص حشیشTHCادراراستریپHD-05-0150ng/mL50 Tests
تست تشخیص فن سیکلیدینPCPادراراستریپHD-13-0125ng/mL50 Tests
تست تشخیص کوکایینCOCادراراستریپHD-11-01300ng/mL50 Tests
تست تشخیص متادونMTDادراراستریپHD-04-01300ng/mL50 Tests
تست تشخیص متامفتامینMETادراراستریپHD-03-01500ng/mL50 Tests
تست تشخیص مورفینMOPادراراستریپHD-01-01300ng/mL50 Tests
تسن تشخیص اکستازیMDMAادراراستریپHD-10-01500ng/mL50 Tests