این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی جهت تشخیص کیفی خون مخفی درنمونه مدفوع می باشد، که برای استفاده تشخیصی خارج از بدن انسان (in-vitro) و جهت استفاده در مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی کاربرد دارد.تست های سریع نشانگر تومورحنان طب پارس سهولت، دقت و مقرون به صرفه بودن تشخیص را تضمین می کند.

مشخصات محصول

برندهای ما

تست های تشخیص بیماری های سرطانی

Diagnostic tests for cancer diseases

این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی جهت تشخیص کیفی خون مخفی درنمونه مدفوع می باشد، که برای استفاده تشخیصی خارج از بدن انسان (in-vitro) و جهت استفاده در مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی کاربرد دارد.تست های سریع نشانگر تومورحنان طب پارس سهولت، دقت و مقرون به صرفه بودن تشخیص را تضمین می کند.

نحوه انجام تست :

۱_ تست را در دمای اتاق نگهداری کنید.بهترین دما ،دمای بین ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتی گراد است.
۲_ابتدا اپلیکاتور بالای تیوپ بافر را باز کنید.
۳_ اپلیکاتور را در ۶-۳ نقطه مختلف از مدفوع وارد کنید.
۴_ اپلیکاتور را به داخل تیوپ برگردانید و درب آن را محکم ببندید.
۵_به شدت تیوپ را تکان دهید تا نمونه با بافر استخراج موجود در تیوپ به خوبی مخلوط گردد.
۶_ کاست را از بسته بندی خارج کنید.
۷_ حدود ۳ قطره از نمونه استخراج شده در قسمت چاهک کاست بریزید.

 

نحوه خوانش تست :

مثبت بودن: مثبت بودن: در صورت مشاهده دو باند تست و کنترل تست مثبت تلقی می‌شود.
منفی بودن: مشاهده یک باند در منطقه کنترل نشان دهنده منفی بودن تست است.
نامعتبر: در صورتی که هیچ گونه باندی در منطقه تست و کنترل ایجاد نشود و یا فقط یک باند در منطقه تست دیده شود نتیجه تست نامعتبر است.

مـحـصــولات

PRODUCTS

نام محصولنام محصولنوع نمونهمدلشماره کاتالوگحساسیتتعداد موجود در جعبه
Fecal Occult blood Test(FOB)FecesStripHT-01-0150ng/mL50Tests
Fecal Occult blood Test(FOB)FecesCassetteHT-01-0250ng/mL25 Tests