برای شناسایی سریع آنتی ژن ها در نمونه انسانی حنان طب پارس طیف گسترده ای از سنجش های ایمونوواسی را ارائه می دهد. تست های سریع بیماری های عفونی ارائه شده توسط حنان طب پارس قابل اعتماد ، دقیق و در قالب کاستی ارائه می شود

مشخصات محصول

برندهای ما

تست های تشخیصی بیماری های عفونی

Diagnostic tests for infectious diseases

برای شناسایی سریع آنتی ژن ها در نمونه انسانی حنان طب پارس طیف گسترده ای از سنجش های ایمونوواسی را ارائه می دهد. تست های سریع بیماری های عفونی ارائه شده توسط حنان طب پارس قابل اعتماد ، دقیق و در قالب کاستی ارائه می شود

روش انجام تست :

۱-تست ها را در دمای اتاق نگهداری کنید .
۲-ابتدا اپلیکاتور بالای تیوپ راباز کنید.
۳-اپلیکاتور را در ۳-۶ نقطه مختلف از مدفوع وارد کنید.
۴-اپلیکاتور را داخل تیوپ برگردانید و درب آن را محکم ببندید.
۵-به شدت تیوپ را تکان دهید تا نمونه با بافر استخراج موجود در تیوپ به خوبی مخلوط گردد.
۶-تست رااز بسته بندی خارج کنید.
۷-حدود ۳-۴قطره از نمونه استخراج شده حدود (۱۲۰µl)را بر روی چاهک کنید.
۸-صبر کنید تا خطوط صورتی (خط تست و کنترل ) تشکیل شود.

 

 

نحوه خوانش تست :

منفی: در صورت مشاهده دو باند تست و کنترل نتیجه تست شما منفی است .

مثبت : در صورتیکه شما فقط باند کنترل را ببینید و باند تست دیده نشود نتیجه تست شما مثبت است .

نامعتبر:در صورتیکه باند کنترل دیده نشود و یا باند تست و کنترل بطور همزمان دیده نشود شما باید مجددا تست رو تکرار کنید .

 

مـحـصــولات

PRODUCTS

نام محصولنوع نمونهمدل تستشماره کاتالوگتعدادحساسیتتجهیزات جانبی
هلیکوباکترپیلوری (H.p)مدفوعکاستHI-01-022598/50%دستورالعمل برای انجام تست + بافر