یکی از پرکاربردترین شیوه جداسازی مواد تجزیه ای کروماتوگرافی است که در تمام شاخه های علوم کاربردهایی دارد. کروماتوگرافی این امکان را می دهد تا اجزای سازنده نزدیک به هم مخلوط های کمپلکس را جدا کند. این تست جهت تایید تشخیص مورفین ، آمفتامین ، متامفتامین ، کدئین ، ترامادول ، متادون در نمونه ادرار مورد استفاده قرار می گیرد.ساختار این کیت براساس دو مرحله اصلی استخراج (Liquid-Liquid Extrantion) و جداسازی با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) می باشد.

مشخصات محصول

برندهای ما

کروماتوگرافی لایه نازک

Thin layer chromatography

ترکیبات زیادی را با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک بر پایه وابستگی این ترکیبات به فاز جامد و متحرک می توان جداسازی کرد.برای سیستم حلال داده شده نسبت فاصله طی شده توسط ترکیبات به مسافت حلال برای ترکیبات مشخص ثابت می باشد که با TLC نشان داده می شود.این تکنیک برای تشخیص مواد مخدر متفاوت استفاده می شود.بهترین نمونه برای تشخیص مواد مخدر با انواع روش های کروماتوگرافی ادرار است زیرا روش نمونه گیری آن کاملا غیر تهاجمی می باشد،این نمونه برای استخراج و تغلیظ استفاده می شود.لازم به توضیح است که مراحل استخراج داروهای بازی از اسیدی و خنثی متفاوت بوده و این دارو ها در فاز های متفاوتی جدا می گردند.

نحوه انجام تست :

مـحـصــولات

PRODUCTS

نام کالاشماره کاتالوگنام طرحتجهیزات جانبی
کیت تشخیص مورفین - آمفتامین - متامفتامین -کدئین بوپرنورفین - متادون ترامادول اکستازی در ادرار به روش LE-TLCLEB-20طرح 1محلول استخراج-محلول F2- پلیت شیشه ای- لوله های استخراج- محلول F1- دستکش- ماسک
کیت تشخیص همزمان مورفین - کدئین - متادون - ترامادول به روش استخراج ستونی SPELEB-20طرح2محلول استخراج-محلول F2- پلیت شیشه ای- لوله های استخراج- محلول F1- دستکش- ماسک -رنگ (H1)- رنگ (N1)
کیت تشخیص آمفتامین - متامفتامین - اکستازی در ادرار به روش TLCاستخراج ستونی SPELEB-20طرح3محلول استخراج-محلول F2- پلیت شیشه ای- لوله های استخراج- محلول F1- دستکش- ماسک - استاندارد
کیت تشخیص آمفتامین - کدئین -متادون - ترامادول به روش استخراج ستونی SPELEB-20طرح4محلول استخراج-محلول F2- پلیت شیشه ای- لوله های استخراج- محلول F1- دستکش- ماسک -رنگ (H1)- رنگ (N1) -استاندارد