هدف از تجزیه و تحلیل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) داروی ضد صرع، تایید هویت دارو و ارائه نتایج کمی و همچنین نظارت بر پیشرفت درمان یک بیماری است.

مشخصات محصول

برندهای ما

Methotrexate HPLC Kit

Methotrexate HPLC Kit

روش پیشنهادی HPLC یکی از بهترین روش ها را برای تشخیص و اندازه گیری این دارو در خون فراهم می کند.

مـحـصــولات

PRODUCTS

نام کالاشماره کاتالوگوش سنجشتعدادزمان انجام تستپارامتر قابل سنجش
Methotrexate HPLC KitHD9100HPLC10010 minMethotrexate
HD910001000