هدف از تجزیه و تحلیل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) داروی ضد صرع، تایید هویت دارو و ارائه نتایج کمی و همچنین نظارت بر پیشرفت درمان یک بیماری است.

مشخصات محصول

برندهای ما

کیت های Vitamin D2/D3 HPLC

Vitamin D2/D3 HPLC Kit

ویتامین D در تنظیم هموستاز کلسیم و متابولیسم استخوان ضروری است و همچنین ثابت شده است که یک تعدیل کننده ایمنی است. برای این پارامتر می‌توانید از میان انبوهی از سنجش‌ها ، HPLCرا که مطمئناً می‌توانند نیازهای شما را برآورده کنند، انتخاب کنید.

مـحـصــولات

PRODUCTS

نام کالاشماره کاتالوگوش سنجشتعدادزمان انجام تستپارامتر قابل سنجش
Vitamin D2/D3 HPLC KitHD1100
HD11000
HPLC100
1000
10 min25-OH