هدف از تجزیه و تحلیل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) داروی ضد صرع، تایید هویت دارو و ارائه نتایج کمی و همچنین نظارت بر پیشرفت درمان یک بیماری است.

مشخصات محصول

برندهای ما

Vitamin A/E HPLC Kit

VITAMIN A/E HPLC KIT

کیت HPLC ویتامین A /Eامکان تجزیه و تحلیل ویتامین های A و E را در پلاسما/سرم فراهم می کند

مـحـصــولات

PRODUCTS

نام کالاشماره کاتالوگوش سنجشتعدادزمان انجام تستپارامتر قابل سنجشCharacteristics
Vitamin A/E HPLC KitHD2100HPLC10010 minVitamin A – Vitamin EStandard method
HD210001000