چشم انداز

  • تحقیق و توسعه دانش محور بر مبنای تکنولوژی‌های نوین خدمات
  • به روز رسانی مداوم نیازهای جامعه ی آزمایشگاهی کشور
  • خدمات رسانی علمی، پژوهشی و تامین نیازهای کشورهای منطقه
  • ترویج مراقبت‌های بهداشتی به صورت خانگی و غربالگری
  • آمادگی در تدوین استانداردهای اجباری در تولید مستقل محصولات این حوزه با بهره‌گیری از دانش فنی اساتید همکار حنان طب پارس