هدف از تجزیه و تحلیل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) داروی ضد صرع، تایید هویت دارو و ارائه نتایج کمی و همچنین نظارت بر پیشرفت درمان یک بیماری است.

مشخصات محصول

برندهای ما

کیت های Gabapentine HPLC

Gabapentine HPLC Kits

روش HPLC یک روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و سریع، حساس و دقیق با تشخیص UV برای تعیین کمیت گاباپنتین در پلاسمای انسان می باشد.

مـحـصــولات

PRODUCTS

نام کالاشماره کاتالوگوش سنجشتعدادزمان انجام تستپارامتر قابل سنجش
Gabapentine HPLC KitHD6100
HD61000
HPLC100
1000
10 minGabapentin