تست‌های تشخیص بیماری‌های ویروسی

Covid-19 یک بیماری عفونی حاد تنفسی است. در حال حاضر، بیمارانآلوده به ویروس کرونا منبع اصلی عفونت هستند. افراد آلوده ی بدون علامتنیز می توانند یک منبع عفونی باشند. براساس تحقیقات اپیدمیولوژیک فعلی،این بیماری دارای دوره ی کمون 1 تا 14 روز می باشد. تظاهرات اصلیشامل تب، خستگی و سرفه خشک است. گرفتگی بینی، آبریزش بینی، گلودرد،میالژی و اسهال نیز در موارد متعددی مشاهده می شود.

توضیحات

Covid-19 یک بیماری عفونی حاد تنفسی است. در حال حاضر، بیمارانآلوده به ویروس کرونا منبع اصلی عفونت هستند. افراد آلوده ی بدون علامتنیز می توانند یک منبع عفونی باشند. براساس تحقیقات اپیدمیولوژیک فعلی،این بیماری دارای دوره ی کمون 1 تا 14 روز می باشد. تظاهرات اصلیشامل تب، خستگی و سرفه خشک است. گرفتگی بینی، آبریزش بینی، گلودرد،میالژی و اسهال نیز در موارد متعددی مشاهده می شود.

این کیت شامل:

1) یک پد کونژوگه رنگی حاوی آنتی ژن نوترکیب کونژوگه شده با کلوئید طلاو آنتی بادی مونوکلونال موشی ضد Covid-19  می باشد.

2) یک نوار غشای نیتروسلولزی حاوی باند تست (T) و یک باند کنترل (C). هنگامی که حجم کافی از نمونه آزمایش به داخل چاهک کاست افزوده میشود، نمونه با عمل مویینگی به بالای استریپ کشیده می شود. ویروسCovid-19 در صورت وجود در نمونه، به ترکیبات آنتی بادی ضد Covid-19 موش منوکلونال متصل می شود. سپس این کمپلکس بر روی غشا در خط تست به دام می افتد و یک باند رنگی تشکیل می دهد، که نتیجه آزمایشآنتی ژن Covid-19 مثبت است. عدم وجود آنتی ژن Covid-19باعث می شود باندی در خط تست (T) تشکیل نشود و نتیجه آزمایش منفی خواهد بود. در صورت عدم تشکیل باند خط کنترل، نتیجه آزمایش نامعتبر است ونمونه باید با کیت دیگری آزمایش شود.

محتویات هر جعبه:

1) هر ساشه حاوی یک کاست و یک سیلیکا ژل (تعداد کل30 عدد کیت)

2) سواب پنبه ای (1 کیسه، 30 عدد

3) میکروتیوب 1.5 سی سی (1 کیسه، 30 عدد) در هر میکروتیوب 300 میکرولیتر بافر

وسایل مورد نیاز :

زمان سنج جهت تعیین زمان نمونه گذاری

نگهداری :

کیت باید در دمای 30-4 درجه سانتیگراد نگهداری شود و برای 24 ماهمعتبر است.

جمع آوری نمونه برای انجام تست Covid-19 به دو روش زیر انجام می شود:

1-روش جمع آوری نمونه مخاط نازوفارنکس (بینی-حلقی) :

آزمایش گیرنده ، سواب را با دست راست نگه داشته و سر فرد آزمایش دهنده را 70 درجه به عقب خم می کند و با دست چپ ثابت نگه میدارد. سواب را به سمت ته حفره بینی فرو برده و به آرامی داخل می نماید. برای جلوگیری از خونریزی تروماتیک نباید بیش از حد فشار واردنمود. هنگامی که نوک سواب قسمت خلفی حفره را لمس کرد، اجازهدهید سواب چند ثانیه در محل بماند (حدود 3 ثانیه) و سواب را بهآرامی یک دور بچرخانید و سپس سواب را بردارید.

 

2-روش جمع آوری نمونه مخاط اوروفارنکس (دهانی-حلقی) :

ابتدا سر شخصی که باید نمونه مخاط با سواب از وی جمع آوری شوددر حد 70 درجه به عقب خم می شود و دهان او کاملاً باز گردد بصورتی که لوزه های فرد در هر دو طرف نمایان می شود. با کمی نیرو تا حداقل3 بار سواب را در دیواره خلفی حلق بالا و پایین شود.

محافظت از نمونه ها :

نمونه های سواب نازوفارنکس و سواب اوروفارنکس باید سریعا” پس ازجمع آوری نمونه پردازش شوند. اگر آزمایش بلافاصله انجام نشود،نمونه ها میتواند در دمای 8-2 درجه سانتیگراد به مدت 8 ساعت و در دمای منفی 20 درجهِ سانتیگراد به مدت یک ماه نگهداری شود ولی نگهداری طولانی مدت توصیه نمی شود.

نحوه آماده سازی نمونه :

پس از جمع آوری نمونه، سواب را در میکروتیوب حاوی بافر قرار دهید،سواب را 10 بار داخل بافر بچرخانید و فشار دهید، سپس سواب رابیرون بیاورید و مایع باقی مانده را به عنوان نمونه مورد آزمایش قراردهید.

دستورالعمل :

1. دستورالعمل باید قبل از آزمایش کاملاً خوانده شود.

2. معرف و نمونه را قبل از استفاده در دمای اتاق بگذارید.

3. ساشه را تا زمان آماده شدن باز نکنید.

4. پس از باز کردن ساشه، در اسرع وقت از آن استفاده کنید.

5. استریپ را از ساشه خارج کرده و آن را روی سطح صاف بگذارید.

6. 2 قطره کامل از محلول حاصل نمونه (60-70 میکرولیتر) را بهصورت عمودی در چاهک نمونه کاست قرار دهید.

7. نتایج بین 20-15 دقیقه مشاهده شود.

تفسیر نتیجه :   (عکس از صفحات هلیکو برداشته شود.)

مثبت: دو خط رنگی(قرمز) ظاهر می شود. یک خط باید در منطقه کنترل (C) و خط دیگر باید در خط تست (T) تشکیل شود.

منفی: یک خط قرمز در خط کنترل (C) ظاهر می شود. وهیچ خطی درخط تست (T) ظاهر نمی شود. نتیجه منفی عدم وجود آنالیت در نمونهرا نشان می دهد.

نامعتبر: هیچ خط رنگی ظاهر نمی شود یا خط کنترل ظاهر نمیشود، این نشان دهنده خطا در انجام تست گذاری است و باید با یک کیت جدید ، آزمایش مجدد تکرار شود.

توجه: شدت رنگ در خط تست (T) ممکن است بسته به غلظت آنتی ژن ویروسدر نمونه متفاوت باشد. بنابراین، هر سایه رنگ یا  هاله ایی در خط تست بایدمثبت تلقی شود. علاوه بر این، با این آزمون کیفی نمی توان مقدار کمیویروس را تعیین کرد. حجم نمونه کم، روش کار نادرست یا انجام با کیت هایهای منقضی شده از محتمل ترین دلایل عدم تشکیل باند کنترل است.

آنالیز اختصاصیت، حساسیت و دقت :

کیت رپید تست آنتی ژن  Covid-19

کل

منفی

مثبت

نتایج PCR

50

5

45

مثبت

300

296

4

منفی

350

301

49

کل

در مجموع ، 350 نمونه بیمار توسط کیت Covid-19 آنتی ژن حنان طب پارس و آزمون PCR مورد آزمایش تاییدی قرار گرفتند. مقایسه نتایج در جدول زیر آورده شده است.

حساسیت: 90٪، اختصاصیت: 98.7٪ ،  دقت: 97.42%

تداخلات :

غلظت

آنالیت های شیمیایی

غلظت

آنالیت های شیمیایی

U/ml80

فاکتور روماتوئیدی

200  mg/ml

کلسترول

U/ml80

AMA

15  mmol/L

تری گلیسیرید

μg/mL1000

HAMA

9 g/L

هموگلوبین

250μmol/L

بیلی روبین

آنالیت ها و غلظت های زیر بر اساس استانداردها برای مداخله در آزمایش استفاده شد که تداخلی مشاهده نشد.

پایداری :

بر طبق آزمایشات انجام شده در این نوع تست پایداری یا Shelf lifeمحصول های تولیدی دو سال تخمین زده می شوند.

محدودیت های آزمایش :

1. این کیت فقط برای آزمایش از سواب فردی استفاده می شود و یکبار مصرف است.

2. نتایج منفی احتمال آلودگی به ویروس کرونا ویروس را رد نمی کنند.

3. نتایج این کیت فقط برای مراجع بالینی است و نباید به عنوان تنها پایهبرای تشخیص و درمان بالینی استفاده شود. مدیریت بالینی بیماران بایدهمراه با علائم، سابقه پزشکی، سایر معاینات آزمایشگاهی (به ویژه معاینهاتیولوژیک)، پاسخ درمانی و اپیدمیولوژی در نظر گرفته شود.

4.این کیت یک معرف کیفی است که نمی تواند غلظت دقیق آنتی ژن را تعیین کند.

موارد احتیاط :

1)ساشه کیت در لحظه مصرف باز گردد.

2) اجزای موجود در این کیت به شدت از آلودگی محافظت شود.

3)در محلی که با نمونه ها یا کیت ها کار می کنید از خوردن، آشامیدنو سیگار کشیدن خودداری کنید.

4)پس از تاریخ انقضا از کیت استفاده نکنید.

5)در صورت آسیب دیدن ساشه حاوی کیت، از کیت استفاده نکنید.

6)ساشه ها را تا زمانی که آماده انجام آزمایش نیستید، باز نکنید.

7)این محصول فقط برای تشخیص آزمایشگاهی استفاده می شود.

8)برای جلوگیری از آلودگی، ناحیه واکنش کیت را لمس نکنید.

9)برای جلوگیری از آلودگی متقابل نمونه ها ، از یک ظرف و لوله جدیدبرای جمع آوری نمونه استفاده کنید.

10)باید در تمام مراحل نمونه گیری از بیمار احتیاط لازم بر این باشد که فرد به این ویروس مبتلا بوده و موارد و دستورالعمل های بهداشتی جهت جلوگیری از انتقال بیماری رعایت شود. اقدامات احتیاطیمشخص در مورد خطرات میکروبیولوژیکی را در طول آزمایش رعایتکنید و روشهای استاندارد را برای دفع مناسب پسماندهای آزمایشرعایت کنید.

11)کیت ها را قبل از استفاده در دمای اتاق (15-30 درجه سانتیگراد) قرار دهید.

12)هنگام استفاده از نمونه ها از لباس های محافظ مانند گان هایآزمایشگاهی، دستکش یکبار مصرف و محافظ چشم استفاده کنید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تست‌های تشخیص بیماری‌های ویروسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *