تست تروپونین (cTnl Test):

تروپونین ها یک خانواده از پروتئین های موجود در فیبرهای عضلانی اسکلتی و قلبی هستند که باعث انقباض ماهیچه ای می شوند.

آزمایش تروپونین ، سطح تروپونین خاص قلبی را در خون اندازه گیری می کند تا به تشخیص آسیب های قلبی کمک کند.

سه نوع پروتئین تروپونین قلبی وجود دارد : تروپونین C، تروپونین Tو تروپونین (cTnI) I

آزمایش تروپونین در درجه اول به منظور تشخیص حمله قلبی و رد کردن شرایط دیگر با علائم و نشانه های مشابه درخواست داده می شود و برای این منظور اندازه گیری تروپونین (cTnI) I انجام می شود.

وقتی یک فرد مبتلا به حمله قلبی می شود، سطح تروپونین (cTnI) I اختصاصی قلب در عرض 3 یا 4 ساعت پس از آسیب در خون افزایش می یابد و ممکن است برای 10 تا 14 روز بالا باقی بماند.

آزمایش کراتینین فسفوکیناز (CKMB):

آزمایش کراتین فسفوکیناز یا به اختصار (CK-MB) یک نشانگر قلبی است که برای تشخیص انفارکتوس حاد قلب کاربرد دارد و میزان آنزیم کراتین کیناز اختصاصی موجود در عضلات قلب را در خون بیمار اندازه گیری می کند.

افزایش (CK-MB) از زمان حمله قلبی به شرح زیر است:

حدود 3 تا 6 ساعت پس از شروع درد قفسه سینه، (CK-MB) به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

در افرادمبتلا به حمله قلبی حدود 6-3 ساعت پس از شروع درد قفسه سینه ، CK-MB به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

بیشترین میزان CK-MB در 24-12 ساعت پس از حمله قلبی است و سپس در حدود 72-48 ساعت پس از حمله قلبی به حالت عادی بازمی گردد. اگر دومین حمله قلبی یا آسیب دائمی وجود داشته باشد ، سطح CK-MB کاهش پیدا نمی کند.

CK-MB در ابتدا آزمون اصلی برای تشخیص و کنترل حملات قلبی محسوب می شد، ولی در حال حاضر عمدتا توسط آزمایش تروپونین جایگزین شده است.

تست CK-MB یک تست سریع ایمونوکروماتوگرافی جهت تشخیص کراتین فسفوکیناز قلبی در نمونه خون کامل بیماران می باشد. این کیت جهت استفاده به عنوان روش کمکی در تشخیص سکته های قلبی ارائه شده است. این آزمایش برای تشخیص سکته های قلبی ارائه شده است .این آزمایش در تشخیص به روش (in vitro) بیماری مذکور به کار برده می شود.نتایج مثبت نشان دهنده خطر بالای سکته قلبی می باشد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه