تخمک گذاری یا اوولاسیون به معنای آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان است که اغلب یکبار در طول زمان قاعدگی فرد رخ می‌دهد. زمانیکه اووسیت ثانویه آزاد شد و وارد لوله فالوپ گردید بیشترین احتمال برای باروری وجود دارد به همین دلیل یکی از بهترین روش‌ها برای کنترل موثرزمان بارداری تشخیص زمان تخمک گذاری است. همزمان با هر بار آزاد شدن اووسیت ثانویه ، افزایش سطح سرمی هورمون فاز لوتئال (LH)صورت می گیرد. هورمون فاز لوتئال (LH) نقش اساسی در تحریک تخمک گذاری و آزاد شدن اووسیت ثانویه را دارد. کیت تخمک گذاری حنان طب پارس (HTP)میزان هورمون فاز لوتئال (LH) را که پیش از تخمک گذاری رخ می‌دهد شناسایی می کند این کیت به سه شکل مختلف نواری، کاستی و خودکاری تولید می‌شود. برای مشخص کردن زمان انجام این تست ابتدا باید طول دوره قاعدگی فرد مشخص شود. معمولا با توجه به سابقه چند ماه گذشته می توان طول دوره قاعدگی را مشخص نمود. طول دوره را از اولین روز شروع قاعدگی تا روز قبل از آغاز قاعدگی بعدی در نظر می گیرند و روز انجام تست طبق جدول زیر مشخص می شود.به عنوان مثال اگر دوره قاعدگی فرد در تاریخ سوم ماه شروع شده باشد ، می بایست 11 روز بعد یعنی در تاریخ 13 ماه ، شروع انجام تست باشد که تا تاریخ 17 ماه ادامه می‌یابد.

نمایش یک نتیجه