یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین تست‌های مورد استفاده در آزمایشگاه تست نوار ادراری است. اصولا این تست از ده تا چهارده پارامتر را می‌تواند مورد سنجش قرار دهد. این پارامتر‌ها میتوانند هدایت‌گر پزشک معالج به سمت درمان صحیح و دقیق‌تر بیمار گردد. از جمله پارامترهایی که می‌تواند توسط این نوار تست مورد بررسی قرار داد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اسید آسکوربیک، گلوکز، بیلی‌روبین،کتون، وزن مخصوص(SG)، خون، میزان اسیدیته(PH)، پروتئین، اوروبیلینوژن، نیتریت، لوکوسیت و ...

موارد استفاده:

ادرار در خلال بیماری‌ها و یا مشکلات فیزیکی بدن قبل از آن که نشانه‌ی قابل توجهی در خون مشاهده شود دستخوش تغییرات می‌گردد. آنالیز ادرار روشی کارآمد برای تشخیص سلامت یا بیماری فرد و همچنین بخشی از پایش‌های متداول سلامتی می‌باشد. نوار ادرار می‌تواند جهت  پایش سلامت، تشخیص و پایش مشکلات متابولیک یا سیستماتیک کلیه‌ها غدد یا سیستم دفع ادرار استفاده شود.