ماموریت

  1. تداوم بی‌وقفه در تولید
  2. پیوستگی در ارائه خدمات
  3. حفظ مداوم کیفیت
  4. رعایت عملیاتی پروتکل‌ها و اصول ISO13485 ،GMP ،ISO9001
  5. حفظ رعایت اصول حمایت از مصرف کنندگان