بومی‌سازی دانش فنی یا به عبارتی انجام تولید مستقل زیر نظر مستقیم اداره تجهیزات پزشکی، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشکی از اصلی ترین سیاست‌های دیرینه شرکت دانش بنیان حنان طب پارس بوده است. تلاش مستمر نیرو‌های سخت کوش بخش تولید و دانش فنی حامی این بخش شرکت را در راستای توسعه و تعالی به این هدف رهبری کرده است. فرآیند تولید در سایه چتر ISO13485 انجام می‌پذیرد.شرکت حنان طب پارس با صرف انرژی و آموزش‌های مداوم پرسنل، توسعه عملکرد تضمین کیفیت و کنترل کیفیت بنیان‌های پیاده‌سازی ISO13485 را به صورت مقتدرانه فراهم کرده و به صورت بنیادین آنرا به اجرا در آورده است. کلیه فرآیند‌های تولید طبق اصول GMP با تاییدیه مرجع IMQ به انجام می‌رسد.