شرکت حنان طب پارس با بهره گیری از افراد مجرب همواره در راستای مدیریت فروش و بازاریابی در راستای معرفی درست و به جای محصولات مورد نیاز مردم و جوامع تشخیصی و آزمایشگاهی به صورت کاملاً سازماندهی شده می‌باشد. ایجاد برنامه های فروش انحصاری، ایجاد تبلیغات جذاب و کاملاً علمی و بر مبنای واقعیات، توسعه استراتژی‌های قیمت‌گذاری متناسب با نیاز بازار و تحقیق اهداف منابع انسانی بازاریابی و فروش جهت تسهیل اهداف مشتری‌مدار آن شرکت از رسالت‌های این بخش است. برای رسیدن به اهداف کلان بازاریابی و فروش آموزش‌های مداوم و زمان‌بندی شده توسط مدرسین مجرب، بازدید‌های منظم و درک نیازهای متقابل مشتریان و پیش‌بینی فرصت‌های جدید بازار و خلق بازارهای جدید بر عهده پرسنل دپارتمان بازاریابی و فروش است.