یکی از فعال‌ترین بخش های شرکت حنان طب پارس با رویکرد گسترش تشخیص با کیفیت و تداوم در تامین کالا در شرکت دانش بنیان حنان طب پارس بخش بازرگانی می‌باشد. بخش بازرگانی داخلی با هدف پوشش کامل نیاز های بازار داخل با محصولات کاملا ویژه تولید داخل با کیفیت قابل رقابت با کلیه شرکت‌های خارجی می‌باشد. پشتیبان این حرکت دانش فنی عظیم بخش تحقیق و توسعه و توان بزرگ بخش تولید است. تلاش بخش بازرگانی خارجی گسترش اشاعه محصولات با کیفیت بسیار بالا به بازار های خارجی پس از تکمیل نیاز بازارهای داخلی است. این بخش از پایه ای‌ترین و اصلی‌ترین واحدهای استراتژیک شرکت در بنیان گذاری پایه های کسب و کار و اشتغال‌زایی به حساب می‌آید. بازاریابی، تحقیقات بازار، نگرش بر تحولات اقتصادی، درک بخش‌های مختلف بازار مصرف، تصمیم‌گیری در مورد تنوع محصولات، تبلیغات، بررسی مصوبه‌های قیمت‌گذاری، توزیع محصول، سیاست‌گذاری بخش فروش و دایره خرید بر عهده این بخش است.