پشتیبانی مشتریان

بر مبنای رویکرد اصلی شرکت دانش بنیان حنان طب پارس شاخص اصلی و کلیدی رشد پشتیبانی مستمر و با کیفیت از مشتریان است. در سایه احترام متقابل بین شرکت و خریداران گرامی و با حفظ رعایت حقوق مشتریان ، حفظ کیفیت بصورت ثابت و تداوم در تامین کالا شرکت حنان طب پارس میکوشد تا شعار هری سلفریج که همان "همیشه حق با مشتری است" را به صورت عملیاتی و در قالب کاملا علمی اجرا نماید. نگرش نوین  و نسل جدید شرکت حنان طب پارس موجب اصلاحات این ساختار و پدید آمدن روش های نوین خدمات به مشتریان گردیده است. ثبات نسبی قیمت، حفظ کیفیت، دقت و صحت، تولید به روز به منظور حفظ حداکثری کیفیت و توجه به توسعه سلامت بیماران و توسعه پایدار بازرگانی همکاران محترم از جمله سیاست های استراتژیک این بخش است.