شرکت دانش بنیان حنان طب پارس

تولیدکننده تست‌های تشخیص آزمایشگاهی در ایران

 

 

تاییدیه‌های ایزو و GMP

,

پروانه های ساخت

 مجوز واحد فناور و پروانه بهره برداری

پروانه های صادراتی