تست هورمون Folicle stimulating Hormon (FSH)

صفحه اصلی    >    محصولات    >    تست‌ هورمون FSH

تست هورمون Folicle stimulating Hormon (FSH)

صفحه اصلی    >    محصولات    >    تست‌ هورمون FSH

تصاویر محصول

توضیحات

هورمون Folicle stimulating Hormon (FSH) توسط غده هیپوفیز ترشح می‌شود.

هورمون (FSH) مسئول فرآیند رشد و بلوغ تخمک‌هاست.

به دنبال تخمک‌گذاری در اواسط دوره قاعدگی، ترشح FSH و LH به شدت افزایش می‌یابد.

با آغاز دوران یائسگی، تخمدان‌ها عملکرد خودشان را از دست می‌دهند و سطح FSH افزایش می‌یابد.

در مردان هورمون (FSH) باعث بلوغ اسپرم‌ها در بیضه‌ها خواهد شد.

شرکت حنان طب پارس (HTP) تست (FSH) را به سه صورت نواری، کاست و خودکاری ارائه می‌کند.

بهترین زمان برای انجام این تست، در روز سوم دوره قاعدگی است.

با استفاده از تست FSH می‌توان مشخص کرد که چرخه قاعدگی منظم هست یا خیر.

همچنین می‌توان بیماری کم کاری غدد جنسی در مردان را بررسی کرد.

تعیین بلوغ زودرس یا بلوغ تاخیری در بچه‌ها از دیگر مصارف سنجش FSH می‌باشد.

بررسی و مشخصات تست‌ها

نواری

نام محصولنوع نمونهمدل تستشماره کاتالوگتعدادحساسیتتجهیزات جانبی
FSHادرارنواریA30-1110025mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست
نام محصول
FSH
نوع نمونه: ادرار
مدل تست: نواری
شماره کاتالوگ: A30-11
تعداد: 100
حساسیت: 25mlu/ml
تجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تست

1_ نوار تست را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید.

2_ نوار تست را از سمتی که انتهای پیکان به سمت ادرار باشد به مدت 3-5 ثانیه در ادرار فرو کنید.

3_ نوار را بالاتر از خط MAX فرو نکنید.

4_ نوار تست را از ادرار خارج و آن را روی سطح صاف غیر جاذب قرار دهید.

5_ تا زمان ظاهر شدن خطوط صورتی صبر کنید.

6_ نتایج را در بین 3 تا 8 دقیقه بخوانید، بیشتر از 10 دقیقه نخوانید.

مثبت بودن: درصورت مشاهده دو خط تست و کنترل، تست مثبت تلقی می‌شود.

نکته: میزان پررنگ بودن خط تست (T) کاملا بستگی به میزان غلظت FSH دارد.

منفی بودن: درصورت مشاهده یک خط در منطقه کنترل نشان دهنده منفی بودن تست است.

نامعتبر: درصورت ظاهر نشدن خط در منطقه کنترل، تست نامعتبر است.

کاست

نام محصولنوع نمونهمدل تستشماره کاتالوگتعدادحساسیتتجهیزات جانبی
FSHادرارکاستA30-202525mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست + پییت
نام محصول
FSH
نوع نمونه: ادرار
مدل تست: کاست
شماره کاتالوگ: A30-20
تعداد: 25
حساسیت: 25mlu/ml
تجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تست + پییت

1_ کاست را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید.

2_ کاست را روی سطح صاف قرار دهید.

3_ سه قطره از نمونه را با کمک قطره چکان برمی‌داریم و در جایگاه نمونه اضافه می‌کنیم.

4_ تا زمان ظاهر شدن خطوط صورتی صبر کنید.

6_ نتایج را در بین 3 تا 8 دقیقه بخوانید، بیشتر از 10 دقیقه نخوانید.

مثبت بودن: درصورت مشاهده دو خط تست و کنترل، تست مثبت تلقی می‌شود.

نکته: میزان پررنگ بودن خط تست (T) کاملا بستگی به میزان غلظت FSH دارد.

منفی بودن: درصورت مشاهده یک خط در منطقه کنترل نشان دهنده منفی بودن تست است.

نامعتبر: درصورت ظاهر نشدن خط در منطقه کنترل، تست نامعتبر است.

خودکاری

نام محصولنوع نمونهمدل تستشماره کاتالوگتعدادحساسیتتجهیزات جانبی
FSHادرارخودکاریA30-302525mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست
نام محصول
FSH
نوع نمونه: ادرار
مدل تست: خودکاری
شماره کاتالوگ: A30-30
تعداد: 25
حساسیت: 25mlu/ml
تجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تست

1_ نوار تست را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید.

2_ درپوش کاست را بردارید.

3_ کاست را در مسیر خروج ادرار قرار دهید تا در پنجره نمایش نمونه ادرار تمام سطح تست در پنجره را در برگیرد.

4_ کاست را روی سطح صاف قرار دهید.

5_ تا زمان ظاهر شدن خطوط صورتی صبر کنید.

6_ نتایج را در بین 3 تا 8 دقیقه بخوانید، بیشتر از 10 دقیقه نخوانید.

مثبت بودن: درصورت مشاهده دو خط تست و کنترل، تست مثبت تلقی می‌شود.

نکته: میزان پررنگ بودن خط تست (T) کاملا بستگی به میزان غلظت FSH دارد.

منفی بودن: درصورت مشاهده یک خط در منطقه کنترل نشان دهنده منفی بودن تست است.

نامعتبر: درصورت ظاهر نشدن خط در منطقه کنترل، تست نامعتبر است.

محصول مرتبط

تست‌های تشخیص تخمک‌گذاری

نواری، کاست و خودکاری

سایر محصولات

تست‌های تشخیص بارداری
تست‌های تشخیص بیماری‌های قلبی
تست‌های تشخیص مواد مخدر
تست‌های تشخیص بیماری‌های عفونی
تست‌های تشخیص تخمک‌گذاری
تست‌ هورمون FSH
تست‌های تشخیص بیماری‌ مقاربت جنسی
تست‌های تشخیص سرطان‌ها
کروماتوگرافی لایه نازک
تست نوار ادرار
previous arrow
next arrow
Slider

برای محصولات نیاز به راهنمایی دارید؟

جواب سوالات خود را می‌توانید در بخش سوالات متداول پیدا کنید. در غیر این صورت ما همیشه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم.