کروماتوگرافی لایه نازک

صفحه اصلی    >    محصولات    >    کروماتوگرافی لایه نازک

کروماتوگرافی لایه نازک

صفحه اصلی    >    محصولات    >    کروماتوگرافی لایه نازک

تصاویر محصول

توضیحات

یکی از پرکاربردترین شیوه جداسازی مواد تجزیه‌ای کروماتوگرافی است که در تمام شاخه‌های علوم کاربردهایی دارد. کروماتوگرافی این امکان را می‌دهد تا اجزای سازنده نزدیک به‌هم مخلوط‌های کمپلکس را جدا کند. اغلب جداسازی‌ها برمبنای کروماتوگرافی برروی مخلوط‌هایی از مواد بی‌رنگ ازجمله گازها صورت می‌گیرد. کروماتوگرافی متکی بر حرکت نسبی دو فاز است در این روش یکی از این فازها بدون حرکت است و فاز ساکن نامیده می‌شود و دیگری را فاز متحرک می‌نامند. اجزا یک مخلوط بوسیله جریانی از یک فاز متحرک از داخل فاز ساکن عبور داده می‌شود. جداسازی براساس اختلاف در سرعت مهاجرت اجزای مختلف نمونه و براساس وزن ملکولی و میل اتصال به فاز ثابت استوارند. فاز متحرک می‌تواند مایع یا گاز است و فاز ثابت هم می‌تواند مایع و یا جامد باشد. این تست جهت غربالگری و تایید تشخیص مورفین، آمفتامین، متامفتامین، کدئین، ترامادول، متادون، بوپرنورفین، اکستازی، در نمونه ادرار مورد استفاده قرار می‌گیرد. کیت طراحی شده جهت تشخیص مواد مخدر و روان‌گردان‌های صناعی کاربرد دارد. ساختار این کیت براساس دو مرحله اصلی استخراج Liquid-Liquid Extraction و جداسازی با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) می‌باشد.

شرکت حنان طب پارس (HTP) تولیدکننده کیت کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) می‌باشد. از ویژگی‌های کیت TLC شرکت حنان طب پارس (HTP) می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
سرعت بالا
دقت بالا

آزمایش MCMT-TLC:
کیت حاضر در آزمایش عدم اعتیاد به منظور شناسایی مورفین کدئین متادون و ترامادول در نمونه بیولوژیکی ادرار قابل استفاده است. اساس این کیت استخراج بوسیله ستونی و شناسایی به روش کروماتوگرافی لایه نازک می‌باشد ویژگی این کیت استفاده از تکنولوژی Suppel CO در تهیه ستون‌های کروماتوگرافی است. Clean up در مقایسه با ستون‌های مشابه موثرتر می‌باشد.

آزمایش MP-TLC:
کیت طراحی شده جهت تشخیص مواد مخدر و روان‌گردان‌های صناعی مورفین، کدئین، متادون، ترامادول، بوپرنورفین، آمفتامین، متامفتامین و اکستازی کاربرد دارد. ساختار این کیت ترکیبی از روش‌های کروماتوگرافی ستونی (S.P.E) و کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) می‌باشد.

آزمایش MAM- TLC:
کیت طراحی شده جهت تشخیص مواد مخدر و روان‌گردان‌های صناعی آمفتامین، متامفتامین و اکستازی کاربرد دارد. ساختار این کیت ترکیبی از روش‌های کروماتوگرافی ستونی (S.P.E) و کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) می‌باشد.

آزمایش کیت LEB-TEC:
کیت طراحی شده مورفین – آمفتامین – متامفتامین – کدئین – بوپرنورفین – متادون – ترامادول – اکستازی در ادرار کاربرد دارد. ساختار این کیت براساس روش Liquid-Liquid Extraction می‌باشد.

نام کالانوع نمونهشماره کاتالوگ
LEB-TLCادرارLEB-20
کاربرد: کیت تشخیص مورفین - آمفتامین - متامفتامین - کدئین - بوپرنورفین - متادون - ترامادول - اکستازی در ادرار به روش LE-TLC
MCMT- TLC​ادرارMP-20
کاربرد: کیت تشخیص همزمان مورفین - کدئین - متادون - ترامادول به روش استخراج ستونی SPE
MAM- TLC​ادرارMAM-20
کاربرد: کیت تشخیص آمفتامین - متامفتامین - اکستازی در ادرار به روش TLC استخراج ستونی SPE
MP-TLCادرارMCMT-20
کاربرد: کیت تشخیص آمفتامین - کدئین - متادون - ترامادول به روش استخراج ستونی SPE

بررسی و مشخصات کیت‌ها

شرکت حنان طب پارس (HTP) کیت کروماتوگرافی لایه نازک ( TLC) را به چهار طرح مختلف آن را ارائه می‌کند

نام کالانام طرحشماره کاتالوگ
LEB-TLCشماره 1LEB-20
تجهیزات جانبی: پلیت شیشه‌ای - لوله‌های استخراج - محلول F1 - محلول استخراج - محلول F2 - دستکش - ماسک
LEB-TLCشماره 2LEB-20
تجهیزات جانبی: پلیت شیشه‌ای - لوله‌های استخراج - محلول F1 - محلول استخراج - محلول F2 - رنگ - دستکش - ماسک
LEB-TLCشماره 3LEB-20
تجهیزات جانبی: پلیت شیشه‌ای - لوله‌های استخراج - محلول F1 - محلول استخراج - محلول F2 - استاندارد - دستکش - ماسک
LEB-TLCشماره 4LEB-20
تجهیزات جانبی: پلیت شیشه‌ای - لوله‌های استخراج - محلول F1 - محلول استخراج - محلول F2 - استاندارد - دستکش - ماسک

شرایط نگهداری:

حتما کیت در بسته‌بندی اصلی و در دمای 18 تا 25 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.

روش انجام:

5 سی‌سی از محلول استخراج را با سمپلر به داخل لوله‌های استخراج اضافه کنید.

5 سی‌سی از ادرار به لوله‌های استخراج اضافه کنید.

لوله را به شدت به مدت 8 دقیقه تکان دهید.

5 تا 10 دقیقه لوله را با دور 3000 یا بالاتر سانتریفیوژ کنید. بعد از سانتریفیوژ یک لایه شفاف در بالای آن تشکیل می‌شود که حاوی مواد مخدر تغلیظ شده است.

قسمت بالای لوله استخراج را به ظرف (بشر) منتقل کنید.

دمای هیتر باید در حدود 80-110 درجه سانتی‌گراد تنظیم شود.

باید مواظب بود حلال بصورت کامل تبخیر نشود.

در صورت تبخیر کامل با استفاده از متانول حدود 100 لاندا، بشر رو شستشو داده و اقدام به لکه‌گذاری کنید.

همزمان با مرحله تغلیظ به منظور فعالسازی پلیت‌های شیشه‌ای آنها را به مدت 25 دقیقه در دمای 110 درجه سانتیگراد قرار دهید.

حلال باقی‌مانده را با استفاده از پیپت پاستور یا لوله موئین بر روی ناحیه خط کشی شده (1/5 سانتی متری) انتهای پلیت‌های فعال شده لکه‌گذاری کنید.

همزمان با لکه‌گذاری نمونه‌ها ، از استانداردهای مرتبط به عنوان کنترل داخلی استفاده کنید.

حدود 9.5 سی‌سی از محلول F1 و حدود 0.5 سی‌سی از محلول F2 را در تانک کروماتوگرافی ریخته و درپوش آن را بگذارید.

و برای چند ثانیه بطور چرخشی تانک را به شدت تکان دهید تا خوب مخلوط شود.

نکته: برای جداسازی بهتر مورفین می‌توانید بجای 0.5 سی‌سی از محلول F2 حدود 0.8 سی‌سی اضافه نمایید.

زمانیکه جذب حلال در تانک کروماتوفی به انتهای پلیت رسید، پلیت‌ها را از تانک کروماتوگرافی خارج کنید.

بعد از خارج کردن پلیت‌ها از تانک کروماتوگرافی اجازه دهید تا فاز متحرک موجود برروی پلیت‌ها در دمای اتاق تبخیر شود.

دستورالعمل اول رنگ‌آمیزی:

در ابتدا برای بهتر دیده شدن لکه آمفتامین ابتدا پنبه را به رنگ N1 آغشته کرده تا پنبه به خود حالت خیسی بگیرید.

سپس پلیت را به مدت 10 تا 15 دقیقه روی هیتر با دمای 110 تا 120 درجه سانتی‌گراد قرار داده، لکه‌ها کم کم نمایان می‌شوند.

دستورالعمل دوم رنگ‌آمیزی:

برای رنگ‌آمیزی لکه‌های مورفین، کدئین و … از روش رنگ‌آمیزی هگزا کلرو پلاتینات استفاده می‌کنیم.

پس از خروج از پلیت از تانک و خشک شدن پلیت در محیط آزاد به مدت 8 دقیقه روی هیتر به مدت 8 دقیقه برروی هیتر 80-100 درجه سانتی‌گراد قرار دهید، سپس با استفاده از رنگ‌پاش توسط هگزاکلرو پلاتینات اقدام به رنگ‌آمیزی پلیت‌ها کنید.

نکته مهم: زمانیکه تکنسین قصد مشاهده هر دو لکه روان‌گردان‌ها مانند آمفتامین و متا آمتامین و اپیوئیدها مانند مرفین و کدئین متادون و … را در یک پلیت دارد، می‌تواند ابتدا از دستورالعمل اول استفاده کرده و لکه‌های آمفتامین و متا آمفتامین را مشاهده کند سپس روی همان پلیت رنگ H1 را اسپری کند و لکه‌های مرفین، کدئین، متادون و … را ببیند.

سایر محصولات

تست‌های تشخیص بارداری
تست‌های تشخیص بیماری‌های قلبی
تست‌های تشخیص مواد مخدر
تست‌های تشخیص بیماری‌های عفونی
تست‌های تشخیص تخمک‌گذاری
تست‌ هورمون FSH
تست‌های تشخیص بیماری‌ مقاربت جنسی
تست‌های تشخیص سرطان‌ها
کروماتوگرافی لایه نازک
تست نوار ادرار
previous arrow
next arrow
Slider

برای محصولات نیاز به راهنمایی دارید؟

جواب سوالات خود را می‌توانید در بخش سوالات متداول پیدا کنید. در غیر این صورت ما همیشه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم.