چشم انداز

صفحه اصلی    >    درباره ما    >    چشم انداز

چشم انداز

صفحه اصلی    >    درباره ما    >    چشم انداز

شرکت حنان طب پارس (HTP) از سال 1389 به مدیریت عاملی “امیر لطیف دیزجی” با چشم اندازی که ارتقا سطح سلامت محور افراد جامعه را در راستای اهداف خود قرار داده و با تلاش جدی در مسیر خودکفایی تولید و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی – پزشکی آغاز کرده و ادامه خواهد داد.

در این مسیر همراهی شما همکاران عزیز و گرانقدر باعث شده تا امروز بیش از گذشته در راستای تحقق اهداف آرمانی‌مان که همانا به حداکثر رساندن سطح کیفی و کمی خدمات ارتقا دهنده سلامت بهداشتی مردمان سرزمین اهورایی‌مان است، مصمم‌تر شویم و تلاشمان را توسعه دهیم تا در آینده بسیار نزدیک شاهد دستاوردهای جدیدی برای رفاه جامعه و آزمایشگاهیان باشیم.

شرکت حنان طب پارس (HTP) از سال 1389 به مدیریت عاملی “امیر لطیف دیزجی” با چشم اندازی که ارتقا سطح سلامت محور افراد جامعه را در راستای اهداف خود قرار داده و با تلاش جدی در مسیر خودکفایی تولید و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی – پزشکی آغاز کرده و ادامه خواهد داد.

در این مسیر همراهی شما همکاران عزیز و گرانقدر باعث شده تا امروز بیش از گذشته در راستای تحقق اهداف آرمانی‌مان که همانا به حداکثر رساندن سطح کیفی و کمی خدمات ارتقا دهنده سلامت بهداشتی مردمان سرزمین اهورایی‌مان است، مصمم‌تر شویم و تلاشمان را توسعه دهیم تا در آینده بسیار نزدیک شاهد دستاوردهای جدیدی برای رفاه جامعه و آزمایشگاهیان باشیم.

دسترسی به محصولات

از بین محصولات متنوع آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی، محصول مورد نیاز خود را پیدا کنید.