تست ھای تشخیص نارسایی ھا و بیماری ھای قلبی

صفحه اصلی > محصولات / خدمات ما > تست های تشخیص نارسایی ھا و بیماری ھای قلبی

تست ھای تشخیص نارسایی ھا و بیماریھای قلبی

(Cardiac Marker Tests)

(CTNI/CK-MB/MYO) پنل تست نارسایی ھا و بیماریھای قلبی

توضیح مختصر

یک روش ایمنوکروماتوگرافی سریع برای تشخیص کیفی تروپونین قلب انسان و
مایوگلوبین خون به عنوان کمک کننده در پیش آگاھی تشخیص و ارزیابی بیمار مبتلا به آسیب قلبی
(AMI) احتمالی مانند آنفارکتوس حاد قلبی
(UA) آنژین ناپایدار
(ACS) میوکاردیت وکرونرحاد
است

(Multi Panel) روش انجام آزمایش چند پارامتری

1

کاست و قطره چکان را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید

2

کاست را روی سطح صاف قرار دھید و توسط قطره چکان 2 قطره از نمونه روی قسمت نمونه کاست
بچکانید

3

 یک قطره تست رقیق کننده به آن اضافه کنید

4

کاست را صاف روی یک سطح قرار دھید

5

تا زمان ظاھر شدن خطوط صورتی صبر کنید. نتایج را در عرض 15-20 دقیقه بخوانید

(cTnI) I تست تروپونین

توضیح مختصر

یک روش سریع ایمنوکروماتوگرافی برای تشخیص کیفی تروپونین قلب انسان در خون ، پلاسما و سرم به عنوان کمک در تشخیص انفارکتوس حاد قلبی می باشد

(Cassette) روش انجام آزمایش کاستی

1

کاست و قطره چکان را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید

2

کاست را روی سطح صاف قرار دھید و توسط قطره چکان 1-2 قطره از نمونه روی قسمت
نمونه کاست بچکانید

3

1-2

قطره تست رقیق کننده به آن اضافه کنید

4

کاست را صاف روی یک سطح قرار دھید

5

تا زمان ظاھر شدن خطوط صورتی صبر کنید. نتایج را در عرض 15-20 دقیقه بخوانید

آیا به پیدا کردن محصول مناسب نیاز دارید؟

تماس با ما برای پیدا کردن محصولات با کیفیت مناسب برای شما

تلفن : 6 – 02188492434 | 30 – 02188544528

تفسیر نتایج تست ھای تشخیص نارسایی ھا و بیماریھای قلبی

در کلیه موارد تشکیل خط کنترل © جھت اثبات صحت و سلامت تست الزامی است. در صورت عدم
تشکیل خط کنترل © آزمایش باید مجدد تکرار گردد
در کلیه موارد در صورت تشکیل خط تست

(T)

نتیجه آزمون مثبت

(+)

و در صورت عدم تشکیل خط تست

(T)

نتیجه آزمون منفی قلمداد میگردد

(-)

دیدن محصول

برای دیدن تصویر محصول کلیک کنید

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران , نارمک , میدان هفت حوض , خیابان جانبازان شرقی , خیابان مصطفوی , پلاک 48 , طبقه دوم , واحد 3

آدرس کارخانه : پارک فناوری پردیس , خیابان دانش 11 , پلاک 193

تلفکس : 6 – 02188492434
02188544528 – 30

خطوط ویژه : 3 – 09128986842

: پست الکترونیک
hannan_teb@yahoo.com

انتخاب زبان