تست ھای تشخیص بیماریھای عفونی

صفحه اصلی > محصولات / خدمات ما > تست های تشخیص بیماری ھای عفونی

تست ھای تشخیص بیماری ھای عفونی

(Infectious Diseases Tests)

این تست ھا روش ھای مختلف شناسایی عوامل عفونی و ارزیابی اثر بخشی درمان می باشند

(Antibody) آزمایش ھلیکوباکتر پیلوری

توضیح مختصر

IgG یک آزمایش سریع برای تشخیص کیفی آنتی بادی ھای
در سرم یا پلاسمای انسانی در بیماران مبتلا به علائم گوارشی است. این آزمایش خون مشخص می کند که بدن بر علیه ھلیکو باکتر پیلوری آنتی بادی ساخته است یا خیر. اگر آنتی بادی بر علیه ھلیکو باکتر پیلوری در خون وجود داشت نشان دھنده ی این است که یا در حال حاضر عفونت ھلیکو باکتر پیلوری دارید و یا در گذشته داشته اید

(Strip) روش انجام آزمایش نواری

1

نوار تست را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید

2

نوار تست را از سمتی که انتھای پیکان به سمت سرم/ پلاسما باشد را به مدت حداقل 10 ثانیه در سرم/ پلاسما فرو کنید

3

Max نوار را بالاتر از خط
فرو نکنید

4

نوار تست را از سرم/ پلاسما بردارید و آن را صاف روی یک سطح غیر جاذب قرار دھید

5

تا زمان ظاھر شدن خطوط صورتی صبر کنید. نتایج را در عرض 10-15 دقیقه بخوانید

(Cassette) روش انجام آزمایش کاستی

1

کاست و قطره چکان را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید

2

کاست را روی سطح صاف قرار دھید و توسط قطره چکان 1-2 قطره از نمونه روی قسمت
نمونه کاست بچکانید

3

1-2

قطره تست رقیق کننده به آن اضافه کنید

4

کاست را صاف روی یک سطح قرار دھید

5

تا زمان ظاھر شدن خطوط صورتی صبر کنید. نتایج را در عرض 10-15 دقیقه بخوانید

(Antigen) آزمایش ھلیکوباکتر پیلوری

توضیح مختصر

یک آزمایش ایمونوکروماتوگرافی برای تشخیص کیفی آنتی ژن ھلیکوباکتر پیلوری در مدفوع است و وجود ماده ای در مدفوع را که به سبب حمله سیستم ایمنی بدن به باکتری ھلیکو باکتر پیلوری و یا عفونت ناشی از آن ، پدید می آید را نشان می دھد. آزمایش آنتی ژن مدفوع برای کمک به تشخیص عفونت ھلیکو باکتر پیلوری و یا بررسی روند درمانی این بیماری استفاده می شود

(Cassette) روش انجام آزمایش کاستی

1

کاست و قطره چکان را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید

2

سرپوش لوله جمع آوری مدفوع را باز کنید و اپلیکاتور را ملایم بیرون بیاورید

3

سر اپلیکاتور را در نمونه ی مدفوع در 3-6 محل مختلف فرو کنید

4

اپلیکاتور را در تیوب قرار داده و آن را محکم کنید

5
قبل از استفاده ، به خوبی تکان دھید

6
نمونه را روی قسمت نمونه کاست بچکانید

7

بدون در نظر گرفتن 3 قطره اول نمونه ، 3 قطره بعدی را به نمونه اضافه کنید

8

کاست را صاف روی یک سطح قرار دھید

9

تا زمان ظاھر شدن خطوط صورتی صبر کنید. نتایج را در عرض 5-10 دقیقه بخوانید

آیا به پیدا کردن محصول مناسب نیاز دارید؟

تماس با ما برای پیدا کردن محصولات با کیفیت مناسب برای شما

تلفن : 6 – 02188492434 | 30 – 02188544528

تفسیر نتایج تست ھای تشخیص بیماری ھای عفونی

در کلیه موارد تشکیل خط کنترل © جھت اثبات صحت و سلامت تست الزامی است. در صورت عدم
تشکیل خط کنترل © آزمایش باید مجدد تکرار گردد
در کلیه موارد در صورت تشکیل خط تست

(T)

نتیجه آزمون مثبت

(+)

و در صورت عدم تشکیل خط تست

(T)

نتیجه آزمون منفی قلمداد میگردد

(-)

دیدن محصول

برای دیدن تصاویر محصول کلیک کنید

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران , نارمک , میدان هفت حوض , خیابان جانبازان شرقی , خیابان مصطفوی , پلاک 48 , طبقه دوم , واحد 3

آدرس کارخانه : پارک فناوری پردیس , خیابان دانش 11 , پلاک 193

تلفکس : 6 – 02188492434
02188544528 – 30

خطوط ویژه : 3 – 09128986842

: پست الکترونیک
hannan_teb@yahoo.com

انتخاب زبان