تست‌های تشخیص تخمک‌گذاری

صفحه اصلی    >    محصولات    >    تست‌های تشخیص تخمک‌گذاری

تست‌های تشخیص تخمک‌گذاری

صفحه اصلی    >    محصولات    >    تست‌های تشخیص تخمک‌گذاری

تصاویر محصول

توضیحات

یکی از بهترین روش‌ها برای کنترل موثر بارداری تشخیص زمان تخمک‌گذاری است.

هر تخمک پس از آزاد شدن 24-48 ساعت قابلیت بارور شدن را دارد.

هورمون فاز لوتئال (LH) نقش اساسی در تحریک تخمک‌گذاری و آزاد شدن تخمک را دارد.

کیت تخمک‌گذاری حنان طب پارس (HTP) میزان ترشح هورمون فاز لوتئال (LH) را شناسایی می‌کند که پیش از تخمک‌گذاری رخ میدهد.

شرکت حنان طب پارس (HTP) تست تخمک‌گذاری را به سه صورت نواری، کاست و خودکاری موجود دارد.

برای مشخص کردن زمان انجام این تست، ابتدا باید طول دوره قاعدگی فرد مشخص شود. معمولا با توجه به سابقه چند‌ماه گذشته می‌توان طول دوره قاعدگی را مشخص نمود.

طول دوره را از اولین روز شروع قاعدگی تا روز قبل از آغاز قاعدگی بعدی در نظر می‌گیریم.

روز انجام تست طبق جدول زیر مشخص می‌شود:

طول دوره قاعدگیزمان انجام تستطول دوره قاعدگیزمان انجام تستطول دوره قاعدگیزمان انجام تست
21 روزروز ششم 29 روزروز دوازدهم37 روزروز بیستم
22 روزروز ششم30 روزروز سیزدهم38 روزروز بیست و یکم
23 روزروز هفتم31 روزروز چهاردهم39 روزروز بیست و دوم
24 روزروز هفتم32 روزروز پانزدهمبیشتر از 40 روزمراجعه به پزشک
25 روزروز هشتم33 روزروز شانزدهم
26 روزروز نهم34 روزروز هفدهم
27 روزروز دهم35 روزروز هجدهم
28 روزروز یازدهم36 روزروز نوزدهم
طول دوره قاعدگیزمان انجام تست
21 روزروز ششم
22 روزروز ششم
23 روزروز هفتم
24 روزروز هفتم
25 روزروز هشتم
26 روزروز نهم
27 روزروز دهم
28 روزروز یازدهم
طول دوره قاعدگیزمان انجام تست
29 روزروز دوازدهم
30 روزروز سیزدهم
31 روزروز چهاردهم
32 روزروز پانزدهم
33 روزروز شانزدهم
34 روزروز هفدهم
35 روزروز هجدهم
36 روزروز نوزدهم
طول دوره قاعدگیزمان انجام تست
37 روزروز بیستم
38 روزروز بیست و یکم
39 روزروز بیست و دوم
بیشتر از 40 روزمراجعه به پزشک

بررسی و مشخصات تست‌ها

استریپ

نام محصولنوع نمونهمدل تستشماره کاتالوگتعدادحساسیتتجهیزات جانبیدقت
تست تخمک‌گذاری (LH)ادرارنواریHF-02-0110025mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست99.50%
نام محصول
تست تخمک‌گذاری (LH)
نوع نمونه: ادرار
مدل تست: نواری
شماره کاتالوگ: HF-02-01
تعداد: 100
حساسیت: 25mlu/ml
تجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تست
دقت: 99.50%

کاستی

نام محصولنوع نمونهمدل تستشماره کاتالوگتعدادحساسیتتجهیزات جانبیدقت
تست تخمک‌گذاری (LH)ادرارکاستA20-202525mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست99.50%
تست تخمک‌گذاری (LH)ادرارکاستHF-02-02525mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست99.50%
نام محصولنام محصول
تست تخمک‌گذاری (LH)تست تخمک‌گذاری (LH)
نوع نمونه: ادرارنوع نمونه: ادرار
مدل تست: کاستمدل تست: کاست
شماره کاتالوگ: A20-20شماره کاتالوگ: HF-02-02
تعداد: 25تعداد: 5
حساسیت: 25mlu/mlحساسیت: 25mlu/ml
تجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تستتجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تست
دقت: 99.50%دقت: 99.50%

خودکاری

نام محصولنوع نمونهمدل تستشماره کاتالوگتعدادحساسیتتجهیزات جانبیدقت
تست تخمک‌گذاری (LH)ادرارخودکاریA20-302525mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست99.50%
تست تخمک‌گذاری (LH)ادرارخودکاریHF-02-03525mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست99.50%
نام محصولنام محصول
تست تخمک‌گذاری (LH)تست تخمک‌گذاری (LH)
نوع نمونه: ادرارنوع نمونه: ادرار
مدل تست: خودکاریمدل تست: خودکاری
شماره کاتالوگ: A20-30شماره کاتالوگ: HF-02-03
تعداد: 25تعداد: 5
حساسیت: 25mlu/mlحساسیت: 25mlu/ml
تجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تستتجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تست
دقت: 99.50%دقت: 99.50%

محصول مرتبط

تست FSH

هورمون Folicle-stimulating Hormon

سایر محصولات

تست‌های تشخیص بارداری
تست‌های تشخیص بیماری‌های قلبی
تست‌های تشخیص مواد مخدر
تست‌های تشخیص بیماری‌های عفونی
تست‌های تشخیص تخمک‌گذاری
تست‌ هورمون FSH
تست‌های تشخیص بیماری‌ مقاربت جنسی
تست‌های تشخیص سرطان‌ها
کروماتوگرافی لایه نازک
تست نوار ادرار
previous arrow
next arrow
Slider

برای محصولات نیاز به راهنمایی دارید؟

جواب سوالات خود را می‌توانید در بخش سوالات متداول پیدا کنید. در غیر این صورت ما همیشه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم.