تست های تشخیص تخمک گذاری

صفحه اصلی > محصولات / خدمات ما > تست های تشخیص تخمک گذاری

(LH Ovulation Tests) تست ھای تشخیص تخمک گذاری

توضیح مختصر

آزمایش تخمک گذاری یک سیستم کامل برای کمک به پیش بینی زمان تخمک گذاری و اوج باروری
است. در طول این زمان ، بارداری به احتمال زیاد رخ می دھد. تست تخمک گذاری بالاترین میزان
ھورمون تخمک گذاری در ادرار را مشخص میکند. نشان می دھد که تخمک گذاری احتمالا در 4824
ساعت آینده رخ می دھد

(Strip) روش انجام آزمایش نواری

1

نوار تست را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید

2

نوار تست را از سمتی که انتھای پیکان به سمت ادرار باشد را به مدت حداقل 5 ثانیه در ادرار فرو کنید

3

Max نوار را بالاتر از خط
فرو نکنید 

4

نوار تست را از ادرار بردارید و آن را صاف روی یک سطح غیر جاذب قرار دھید تا زمان ظاھر شدن خطوط صورتی صبر کنید. نتایج را در عرض 5 دقیقه بخوانید

(Cassette) روش انجام آزمایش کاستی

1

کاست و قطره چکان را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید

2

کاست را روی سطح صاف قرار دھید و توسط قطره چکان 2-3 قطره از ادرار روی قسمت نمونه کاست
بچکانید

3

کاست را صاف روی یک سطح قرار دھید

4

تا زمان ظاھر شدن خطوط صورتی صبر کنید. نتایج را در عرض 5 دقیقه بخوانید

(Midstream) روش انجام آزمایش خودکاری

1

کاست را از بسته خارج کرده و بلافاصله آن را استفاده کنید

2

کاست را در مسیر خروج ادرار قرار دھید تا در پنجره نمایش نمونه ادرار تمام سطح تست در پنجره را
در بر گیرد

3

کاست را صاف روی یک سطح قرار دھید

4

تا زمان ظاھر شدن خطوط صورتی صبر کنید و نتایج را در عرض 5 دقیقه بخوانید

آیا به پیدا کردن محصول مناسب نیاز دارید؟

تماس با ما برای پیدا کردن محصولات با کیفیت مناسب برای شما

تلفن : 6 – 02188492434 | 30 – 02188544528

تفسیر نتایج تست ھای تشخیص تخمک گذاری

در کلیه موارد تشکیل خط کنترل © جھت اثبات صحت و سلامت تست الزامی است. در صورت عدم
تشکیل خط کنترل © آزمایش باید مجدد تکرار گردد

در کلیه موارد در صورت تشکیل خط تست

(T)

ھم رنگ و یا پر رنگ تر از خط کنترل

©

نتیجه آزمون مثبت

(+)

و در صورت عدم تشکیل خط تست

(T)

نتیجه آزمون منفی قلمداد میگردد

(-)

تداخلات احتمالی در تست تشخیص تخمک گذاری

ھر چند این تست معمولا دقیق است ، اما اگر زمان صحیح گرفتن تست را ندانید ممکن است پنجره تخمک گذاری را از دست بدھید به ھمین دلیل ، بھتر است از کیت تشخیص تخمک گذاری ھمزمان با یک روش دیگر تشخیص زمان تخمک گذاری استفاده کنید مانند روش دمای پایه بدن یا روش ترشحات و مخاط دھانه رحم ، بنابراین بھتر متوجه می شوید چه زمانی باید شروع به گرفتن آزمایش ادرار کنید

تصاویر محصول

برای دیدن تصاویر محصول کلیک کنید

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران , نارمک , میدان هفت حوض , خیابان جانبازان شرقی , خیابان مصطفوی , پلاک 48 , طبقه دوم , واحد 3

آدرس کارخانه : پارک فناوری پردیس , خیابان دانش 11 , پلاک 193

تلفکس : 6 – 02188492434
02188544528 – 30

خطوط ویژه : 3 – 09128986842

: پست الکترونیک
hannan_teb@yahoo.com

انتخاب زبان