تست‌های تشخیص تخمک‌گذاری

صفحه اصلی    >    محصولات    >    تست‌های تشخیص تخمک‌گذاری

تست‌های تشخیص تخمک‌گذاری

صفحه اصلی    >    محصولات    >    تست‌های تشخیص تخمک‌گذاری

تصاویر محصول

توضیحات

تخمک گذاری یا اوولاسیون به معنای آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان است که اغلب یکبار در طول زمان قاعدگی فرد رخ می دهد. زمانیکه اووسیت ثانویه آزاد شد و وارد لوله فالوپ گردید بیشترین احتمال برای باروری وجود دارد به همین دلیل یکی از بهترین روش ها برای کنترل موثر زمان بارداری تشخیص زمان تخمک گذاری است. همزمان با هر بار آزاد شدن اووسیت ثانویه ، افزایش سطح سرمی هورمون فاز لوتئال (LH)صورت می گیرد . هورمون فاز لوتئال (LH) نقش اساسی در تحریک تخمک گذاری و آزاد شدن اووسیت ثانویه را دارد. کیت تخمک گذاری حنان طب پارس (HTP)میزان هورمون فاز لوتئال (LH) را که پیش از تخمک گذاری رخ میدهد شناسایی می کند این کیت به سه شکل مختلف نواری ،کاستی و خودکاری تولید می شود. برای مشخص کردن زمان انجام این تست ابتدا باید طول دوره قاعدگی فرد مشخص شود. معمولا با توجه به سابقه چند ماه گذشته می توان طول دوره قاعدگی را مشخص نمود. طول دوره را از اولین روز شروع قاعدگی تا روز قبل از آغاز قاعدگی بعدی در نظر می گیرند و روز انجام تست طبق جدول زیر مشخص می شود.به عنوان مثال اگر دوره قاعدگی فرد در تاریخ سوم ماه شروع شده باشد ، می بایست 11 روز بعد یعنی در تاریخ 13 ماه ، شروع انجام تست باشد که تا تاریخ 17 ماه ادامه می یابد.

طول دوره قاعدگیزمان انجام تستطول دوره قاعدگیزمان انجام تستطول دوره قاعدگیطول دوره قاعدگی
21 روزروز ششم 29 روزروز دوازدهم37 روزروز بیستم
22 روزروز ششم30 روزروز سیزدهم38 روزروز بیست و یکم
23 روزروز هفتم31 روزروز چهاردهم39 روزروز بیست و دوم
24 روزروز هفتم32 روزروز پانزدهمبیشتر از 40 روزمراجعه به پزشک
25 روزروز هشتم33 روزروز شانزدهم
26 روزروز نهم34 روزروز هفدهم
27 روزروز دهم35 روزروز هجدهم
28 روزروز یازدهم36 روزروز نوزدهم
طول دوره قاعدگیزمان انجام تست
21 روزروز ششم
22 روزروز ششم
23 روزروز هفتم
24 روزروز هفتم
25 روزروز هشتم
26 روزروز نهم
27 روزروز دهم
28 روزروز یازدهم
طول دوره قاعدگیزمان انجام تست
29 روزروز دوازدهم
30 روزروز سیزدهم
31 روزروز چهاردهم
32 روزروز پانزدهم
33 روزروز شانزدهم
34 روزروز هفدهم
35 روزروز هجدهم
36 روزروز نوزدهم
طول دوره قاعدگیزمان انجام تست
37 روزروز بیستم
38 روزروز بیست و یکم
39 روزروز بیست و دوم
بیشتر از 40 روزمراجعه به پزشک

بررسی و مشخصات تست‌ها

استریپ

نام محصولنوع نمونهمدل تستشماره کاتالوگتعدادحساسیتتجهیزات جانبی
تست تخمک‌گذاری (LH)ادرارنواریHF-02-01525mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست
تست تخمک‌گذاری (LH)ادرارنواریHF-02-01525mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست
نام محصول
تست تخمک‌گذاری (LH)
نوع نمونه: ادرار
مدل تست: نواری
شماره کاتالوگ: HF-02-01
تعداد: 100
حساسیت: 25mlu/ml
تجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تست
دقت: 99.50%

کاستی

نام محصولنوع نمونهمدل تستشماره کاتالوگتعدادحساسیتتجهیزات جانبی
تست تخمک‌گذاری (LH)ادرارکاستHF-02-02125mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست
تست تخمک‌گذاری (LH)ادرارکاستHF-02-025025mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست
نام محصولنام محصول
تست تخمک‌گذاری (LH)تست تخمک‌گذاری (LH)
نوع نمونه: ادرارنوع نمونه: ادرار
مدل تست: کاستمدل تست: کاست
شماره کاتالوگ: A20-20شماره کاتالوگ: HF-02-02
تعداد: 25تعداد: 5
حساسیت: 25mlu/mlحساسیت: 25mlu/ml
تجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تستتجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تست
دقت: 99.50%دقت: 99.50%

خودکاری

نام محصولنوع نمونهمدل تستشماره کاتالوگتعدادحساسیتتجهیزات جانبی
تست تخمک‌گذاری (LH)ادرارخودکاریHF-02-03125mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست
تست تخمک‌گذاری (LH)ادرارخودکاریHF-02-032525mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست
نام محصولنام محصول
تست تخمک‌گذاری (LH)تست تخمک‌گذاری (LH)
نوع نمونه: ادرارنوع نمونه: ادرار
مدل تست: خودکاریمدل تست: خودکاری
شماره کاتالوگ: A20-30شماره کاتالوگ: HF-02-03
تعداد: 25تعداد: 5
حساسیت: 25mlu/mlحساسیت: 25mlu/ml
تجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تستتجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تست
دقت: 99.50%دقت: 99.50%

محصول مرتبط

تست FSH

هورمون Folicle-stimulating Hormon

سایر محصولات

Slide
تست‌های تشخیص بارداری
تست‌های تشخیص بیماری‌های قلبی
تست‌های تشخیص مواد مخدر
تست‌های تشخیص بیماری‌های عفونی
Slide
تست‌های تشخیص تخمک‌گذاری
تست‌ هورمون FSH
تست‌های تشخیص بیماری‌ مقاربت جنسی
تست‌های تشخیص سرطان‌ها
Slide
کروماتوگرافی لایه نازک
تست نوار ادرار
previous arrow
next arrow

برای محصولات نیاز به راهنمایی دارید؟

جواب سوالات خود را می‌توانید در بخش سوالات متداول پیدا کنید. در غیر این صورت ما همیشه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم.