تست‌های تشخیص بارداری

صفحه اصلی    >    محصولات    >    تست‌های تشخیص بارداری

تست‌های تشخیص بارداری

صفحه اصلی    >    محصولات    >    تست‌های تشخیص بارداری

تصاویر محصول

توضیحات

هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی(β- hCG) که یک هورمون گلیکوپروتیینی است که توسط سلول های تروفوبلاست که منشا جفت هستند که در مدت کوتاهی بعد از لقاح و تشکیل سلول تخم (زیگوت) و جایگزینی آن تولید می‌شود. 

این هورمون معمولا 6 روز بعد از لقاح و بارور شدن تخمک در بدن ساخته می شود.

در شروع بارداری میزان هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی(β- hCG‌) به سرعت زیاد میگردد.

در شرایط غیر بارداری افزایش این هورمون می تواند شاخص بروز  تومورهای سرطانی مانند سندرم پارانئوپلاستیک باشد.

تست تک مرحله ای حاملگی حنان طب پارس (HTP) یک روش ایمنوکروماتوگرافی

( Immunochromatographic assay)جهت تشخیص کیفی هورمون گنادوتروپین کوریونی انسان

(β- hCG) در نمونه ادرار انسان می باشد و به تشخیص حاملگی کمک می کند. افزایش سریع هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی(β- hCG) در اوایل دوران بارداری مارکر بسیار مناسبی برای تشخیص بارداری است .

شرکت حنان طب پارس (HTP)تست بارداری را به سه شکل نواری ، کاستی و خودکاری تولید می کند.

بررسی و مشخصات تست‌ها

نواری

نام محصولنوع نمونهمدل تستشماره کاتالوگتعدادحساسیتتجهیزات جانبی
تست بارداری (HCG)ادرارنواریHF-01-0115025mlu/ml دستورالعمل برای انجام تست + پیپت
تست بارداری (HCG)ادرارنواریHF-01-01125mlu/ml دستورالعمل برای انجام تست + پیپت
نام محصول
تست بارداری (HCG)
نوع نمونه: ادرار
مدل تست: نواری
شماره کاتالوگ: HF-01-01
تعداد: 100
حساسیت: 25mlu/ml
تجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تست
دقت: 99.50%

کاست

نام محصولنوع نمونهمدل تستشماره کاتالوگتعدادحساسیتتجهیزات جانبی
تست بارداری (HCG)ادرارکاستHF-01-025025mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست + پیپت
تست بارداری (HCG)ادرارکاستHF-01-02125mlu/mlدستورالعمل برای انجام تست + پیپت
نام محصول
تست بارداری (HCG)
نوع نمونه: ادرار
مدل تست: کاست
شماره کاتالوگ: HF-01-02
تعداد: 25
حساسیت: 25mlu/ml - 10mlu/ml
تجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تست + پییت
دقت: 99.50%
نام محصول
تست بارداری (HCG)
نوع نمونه: ادرار
مدل تست: کاست
شماره کاتالوگ: +A10-21/A10-21
تعداد: 1
حساسیت: 25mlu/ml - 10mlu/ml
تجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تست + پییت
دقت: 99.50%

خودکاری

نام محصولنوع نمونهمدل تستشماره کاتالوگتعدادحساسیتتجهیزات جانبی
تست بارداری (HCG)ادرارخودکاریHF-01-032525mlu/ml دستورالعمل برای انجام تست + پییت
تست بارداری (HCG)ادرارخودکاریHF-01-03125mlu/ml دستورالعمل برای انجام تست + پییت
نام محصول
تست بارداری (HCG)
نوع نمونه: ادرار
مدل تست: خودکاری
شماره کاتالوگ: HF-01-03
تعداد: 25
حساسیت: 25mlu/ml - 10mlu/ml
تجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تست + پییت
دقت: 99.50%
نام محصول
تست بارداری (HCG)
نوع نمونه: ادرار
مدل تست: خودکاری
شماره کاتالوگ: A10-31-1 / A10-31-4
تعداد: 1
حساسیت: 25mlu/ml - 10mlu/ml
تجهیزات جانبی: دستورالعمل برای انجام تست + پییت
دقت: 99.50%

سایر محصولات

Slide
تست‌های تشخیص بارداری
تست‌های تشخیص بیماری‌های قلبی
تست‌های تشخیص مواد مخدر
تست‌های تشخیص بیماری‌های عفونی
Slide
تست‌های تشخیص تخمک‌گذاری
تست‌ هورمون FSH
تست‌های تشخیص بیماری‌ مقاربت جنسی
تست‌های تشخیص سرطان‌ها
Slide
کروماتوگرافی لایه نازک
تست نوار ادرار
previous arrow
next arrow

برای محصولات نیاز به راهنمایی دارید؟

جواب سوالات خود را می‌توانید در بخش سوالات متداول پیدا کنید. در غیر این صورت ما همیشه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم.