تاییدیه و گواهینامه‌ها

صفحه اصلی    >    تاییدیه و گواهینامه‌ها

تاییدیه و گواهینامه‌ها

صفحه اصلی    >    تاییدیه و گواهینامه‌ها

شرکت حنان طب پارس تولیدکننده رپید تست‌های تشخیصی در ایران با نام تجاری (HTP)

CORE TECHNOLOGY

نماینده انحصاری رپید تست‌های کمپانی CORE TECHNOLOGY

تاییدیه‌های ISO 13485 ،ISO 9001

در اروپا دارای تاییدیه‌های ISO 13485 ،ISO 9001 و CE

تاییدیه‌های FDA

در خاورمیانه دارای تاییدیه‌های FDA

در اروپا دارای تاییدیه‌های ISO 13485 ،ISO 9001 و CE

دارای تاییدیه‌های GMP

دارای مجوز واحد فناوری

پروانه‌های ساخت وسیله پزشکی