تاییدیه و گواهینامه ها

صفحه اصلی > تاییدیه و گواهینامه ها

تاییدیه و گواهینامه ها

HTP حنان طب پارس تولید کننده رپید تست های تشخیصی در ایران با نام تجاری


GMP , NACE , ISO 9001 , ISO 13485 دارای تاییدیه های


CORE TECHNOLOGY دارای تاییدیه از اداره کل تجهیزات پزشکی و مرجع سلامت همچنین نماینده انحصاری رپید تست های کمپانی


اروپا می باشد FDA , ISO 13485 , ISO 9001 , CE در خاورمیانه دارای تاییدیه های