اهداف

اهداف

شرکت حنان طب پارس حضوردر بین برترین شرکتهای منطقه خاورمیانه در خصوص تولید و فروش کیت های تشخیص پزشکی می باشد.ما به عنوان یک مجموعه اقتصادی، رضایت طرف های ذینفع و بهبود مستمر را سرلوحه فرایندهای جاری و آتی خود قرار داده است و در این راستا با برنامه‌ریزی راهبردی نسبت به یادگیری، نوآوری و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، اقدام نموده و حضور خود را در عرصه رقابت و توسعه پایدار گسترش می‌دهیم. هدف اصلی شرکت پشتیبانی از آزمایشگاه ها و مراکز پزشکی با به روزترین تکنولوژی های موجود است برای نیل به این هدف هسته پویای شرکت درتمامی بخشها مانند تحقیق و توسعه، مدیریت بازار، پشتیبانی فنی و غیره در حال تلاش برای توسعه و ارتقا روز افزون است